Abu Bakar Muhammad Bin Umar (Ibnu Quthiyah) - Sejarawan Islam Masa Bani Umayyah

Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz bin Ibrahim bin Isa bin Muzahim al-Qurthubi (Arab: أبو بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم القرطبي‎) atau lebih dikenal dengan Ibnu al-Quthiyyah (lahir di Cordoba, wafat di Cordoba pada 23 Rabiul awal 367 H/8 November 977) adalah seorang sejarawan, sastrawan dan ilmuwan dibidang bahasa Arab dan nahwu).
Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz bin Ibrahim bin Isa bin Muzahim al Abu Bakar Muhammad bin Umar (Ibnu Quthiyah) - Sejarawan Islam Masa Bani Umayyah
Ia merupakan keturunan Sarah dari suku Goth yang menikah dengan kakeknya Isa bin Muzahim, hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Umar bin Abdul-Aziz. Sarah merupakan cucu dari Raja Visigoth yang menjadi utusan bagi Hisyam bin Abdul-Malik yang berlindung dari pamannya dan menikah dengan Ibnu Muzahim kemudian pindah ke Al-Andalus. Maka anak-anaknya dinamakan sebagai Bani al-Quthiyyah atau Dinasti Goth. Ayahnya adalah seorang Qadi Sevilla pada masa kekhalifahan Abdurrahman III. Ibnu al-Quthiyyah mempelajari fikih, hadis dan sastra di Sevilla dan Cordoba. namun ia lebih menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu riwayat hadis dan sejarah.

Ibnu al-Hidza` dan Ibnu Abdi al-Barr memujinya dan menyebutnya sebagai orang yang paling pandai dalam bidang bahasa Arab, nawadir al-Lughah dan syair pada zamannya. Ketika Khalifah Al-Hakam II bertanya kepada Abu 'Ali al-Qali, seorang utusan dari timur, mengenai orang yang paling pandai dibidang bahasa Arab di Al-Andalus, maka ia menjawabnya ia adalah Ibnu al-Quthiyyah.

0 Response to "Abu Bakar Muhammad Bin Umar (Ibnu Quthiyah) - Sejarawan Islam Masa Bani Umayyah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel